Journalist

Göran Åkesson

 

 

Kontakta mig på något av följande sätt

 

Göran Åkesson
Bergavägen 7
441 43 Alingsås

0322-13267
070-73 37 053

email: g.akesson@telia.com

http://www.goakesson.se